آموزش طرح توجیهی

تیم بیزینس پلنت به صورت دوره ای اقدام به اجرای دوره های آموزشی و کارگاه های عملی در زمینه آموزش طرح توجیهی و طرح کسب و کار می کند. دوره های آموزشی شامل سرفصل های زیر می باشد:

 

1. آشنایی با محیط کسب وکار در آموزش طرح توجیهی

شما نیاز دارید کسب و کار خود را بخوبی بشناسید و با بازار آن محصول آشنا شوید. بهتر است برای اطمینان بیشتر با مشاوری که تجربه و دید خوبی از بازار محصول شما دارد مشورت کنید. از این طریق می توانید رقبای خود را نیز شناسایی کرده و محک بزنید.

2. شراکت و جذب سرمایه در آموزش طرح توجیهی

شراکت به نوعی برای صاحبان کسب و کار ریسک به حساب می آید. از اینرو باید بدانید که چگونه و چه زمانی و به چه میزان جذب سرمایه و یا شراکت کنید. با دانستن قوانین و حق حقوقتان شراکت مطمئن تری خواهید داشت.

3. بیزینس مدل و بیزینس پلن (طرح کسب و کار)

اگر قصد توسعه، تولید یا خدمات در مقیاس بزرگتری دارید، حتما برای توجیه فنی و مالی در وهله اول به یک طرح توجیهی دقیق و در مرحله بعد به یک طرح کسب وکار جامع نیاز خواهید داشت.

4. طرح کسب و کار (اهداف، ساختار)

چرا طرح کسب و کار نیاز است؟ هدف باید دقیق مشخص گردد تا دچار سردرگمی نشده و تصمیم درستی اتخاذ گردد. بعد از مشخص شدن هدف، ساختار و استراتژی رسیدن به هدف موردنظر در طرح کسب و کار مشخص می گردد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

5. ارزیابی عرضه و تقاضای بازار (مبانی بازاریابی)

قدم اول راه اندازی کسب و کار باید ارزیابی عرضه و تقاضای بازار باشد تا بتوان تصمیم گیری کرد. باید بدانیم چقدر مشتری و چقدر عرضه داریم تا در اهداف بدون مطالعه خود غرق نشویم. تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، استراتژی رسیدن به هدف را دقیقا مشخص می کند.

6. ارزیابی ساختار سازمانی و منابع انسانی طرح

منابع انسانی طرح ما بسیار گسترده و از گروههای مختلفی تشکیل می شوند. شناسایی و قرارگیری آنها در هر مرحله از شروع کسب و کار دارای اهمیت فراوانیست که باید در طرح کسب و کار دقیقا مشخص گردد.

7. ارزیابی فنی و قانونی کسب و کار

هر کسب و کاری باید از لحاظ فنی و قانونی موردبررسی قرار گیرد تا اعتبارش زیرسوال نرود. اگر همه بخشهای کسب و کارمان درست و دقیق بررسی شده باشند اما از لحاظ فنی یا قانونی مشکلی باشد، تمامی بخشهای دیگر اعتبارشان را ازدست می دهند و عملا طرح از مقبولیت خود خارج می گردد.

8. محاسبات و پیش بینی های مالی

در این بخش، اطلاعاتی که استخراج شده اند (از طریق مشاهدات و مطالعات میدانی، و از طریق آمار و اطلاعات) طی محاسباتی به داده های مهمتر و تاثیرگذاری که نقش کلیدی در کسب و کار دارند تبدیل می شوند. با اعداد دقیقی که بدست می آید حتی میزان ریسک پذیری طرح را می توان مشخص کرد.

9. نرم افزار کامفار

در این مرحله از آموزش طرح توجیهی، شما با نرم افزار کامفار آشنا می شوید. به منظور اطمینان بیشتر به اعداد و ارقام بدست آمده در محاسبات، توصیه می گردد از نرم افزار کامفار استفاده شود. ذکر نتایج این نرم افزار اعتبار بیشتر و قویتری نیز به طرح می دهد که در مراحل جذب سرمایه بسیار موثر خواهد بود.

10. ارزیابی ریسک ها و فرصت ها

بعد از اتمام تمامی بخشهای مذکور به تحلیلی نیاز است تا فرصتها و ریسکهای طرح مشخص گردد. این اطلاعات مهم از چکیده اطلاعات بدست آمده در کل طرح بوجود می آیند که انجام این تحلیلها الزامی است.