طرح توجیهی یا بیزینس پلن

طرح توجیهی یا بیزینس پلن ؟ تفاوتها

زمانی که قصد راه اندازی یا توسعه کسب و کارمان را داریم برایمان مهم است که بهترین مسیر را طی کنیم تا خروجی قابل قبول و معتبری عاید ما گردد. زمان و هزینه هایی که در کسب و کارمان اختصاص می دهیم به امید موفقیتی است که باید سنجیده و با فکر باز در مسیرش قرار بگیریم و پیش رویم. اهمیت داشتن برنامه و برنامه ریزی از هیچ کس پوشیده نیست، اما انجام آن برای بسیار از افراد مشکل به نظر می رسد؛ ولی می توان کمک گرفت و برای پیشبرد اهداف جلوی مشکلات و اشتباهات بیشتر را با داشتن برنامه گرفت. محتملا در انتخاب بین طرح توجیهی و بیزینس پلن به شک افتاده اید که آیا هر دو یک مفهوم و خروجی دارند یا خیر؟ ما حقیقتا به کدامیک نیاز داریم؟ تفاوتهای آنها چیست؟ و …

برای پی بردن به جواب این سوالات، خواندن مطلب زیر را به شما پیشنهاد می دهیم:

طرح توجیهی یا طرح کسب و کار (بیزینس پلن)؟

طرح توجیهی یک بیزینس پلن نیست.
نقش های کلیدی طرح توجیهی و بیزینس پلن اغلب اشتباه درک می شوند. طرح توجیهی با عملکردی که دارد معمولا به این سوال پاسخ می دهد: “آیا این یک فعالیت تجاری مناسب است؟” در بیزینس پلن مقدمات برنامه ریزی واقعی فراهم می شود. در بیزینس پلن اقدامات لازم برای انتقال از “ایده” به “واقعیت” مشخص شده است.

طرح توجیهی چندین گزینه یا روش دستیابی به موفقیت در کسب و کار را مشخص و تحلیل می کند.
طرح توجیهی دامنه پروژه را محدودتر می کند تا بهترین سناریوهای کسب و کار را بتوان شناسایی کرد. بیزینس پلن فقط با یک گزینه یا سناریو سروکار دارد اما طرح توجیهی به شناسایی و تعریف دو یا سه سناریو دیگر کمک می کند. فرد یا افرادی که مطالعات طرح توجیهی را انجام می دهند ممکن است با گروهی همکاری کنند تا “بهترین” سناریو را برای کسب و کار موجود شناسایی کنند که این گزینه “بهترین” مبنای طرح کسب و کار (بیزینس پلن) می شود.

کدام طرح می تواند مقدمه طرح دیگر باشد؟

طرح توجیهی قبل از طرح کسب و کار (بیزینس پلن) انجام می گیرد.
یک طرح کسب و کار فقط پس از اطمینان از عملی بودن پروژه موردنظر تهیه می شود. اگر ایده تجاری، عملی ارزیابی شود، معمولاً در مرحله بعدی یک بیزینس پلن برای آن کسب و کار تهیه می شود که “نقشه راه” نحوه ایجاد و توسعه کسب و کار را ارائه می دهد. بیزینس پلن طرحی را برای اجرای پروژه فراهم می کند. اگر تصور شود که کسب و کار موردنظر عملی نیست، ممکن است تلاش گردد تا کمبودهای آن اصلاح شده و گزینه های دیگر مورد بررسی قرار گیرد؛ یا حتی ایده بطور کلی کنار گذاشته شود.

طرح توجیهی نیاز داریم یا طرح کسب وکار (بیزینس پلن)؟

تفاوتهای طرح توجیهی و بیزینس پلن بصورت موردی:

 • هدف:
  یک طرح توجیهی با هدف کشف کارایی و سودآوری یک فعالیت تجاری انجام می شود.
  قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری جدید، باید یک طرح توجیهی انجام شود تا مشخص گردد سرمایه گذاری در طرح موردنظرمان ارزش صرف زمان، منابع و تلاش ما را دارد؟ از طرف دیگر، یک بیزینس پلن (طرح کسب و کار) تنها پس از مشخص شدن قابلیت اجرایی کسب و کار تدوین می شود. به معنای ساده یعنی لازمه تهیه بیزینس پلن، نگارش و تدوین طرح توجیهی می باشد.
 • محتویات:
  گزارش طرح توجیهی شامل محاسبات، تجزیه و تحلیل و برآوردهای یک فرصت تجاری است؛
  در حالی که یک بیزینس پلن عمدتا از تاکتیک ها و استراتژی هایی تشکیل شده است که برای راه اندازی و رشد آن کسب و کار باید اجرا شود.
 • موضوع اصلی:
  طرح توجیهی درمورد قابلیت دوام ایده تجاری موردنظر ما تهیه می شود؛
  در حالی که یک بیزینس پلن با برنامه رشد و پایداری کسب و کار سرو کار دارد.
 • خروجی کار:
  گزارش طرح توجیهی، قابلیت سودآوری یک ایده یا فرصت تجاری را برای کارآفرین آشکار می کند؛
  در حالی که یک بیزینس پلن در اکثر موارد برای کارآفرین زمینه جذب سرمایه اولیه موردنیاز را از سرمایه گذار یا بانک فراهم می کند. در بعضی موارد نیز لزوما نیاز به جذب سرمایه نیست اما چراغ راه ادامه یا شروع کسب و کار خاموش است و باید توسط کسانی که تجربه گذر از مسیر را دارند روشن شود که حتی می تواند به شراکت یا برون سپاری بخشی از پروژه نیز بیانجامد.

نتیجه کلی :

اول طرح توجیهی، بعد بیزینس پلن؛
بطورکلی یک طرح توجیهی باید مقدمه کاری قرار گیرد که نه از قابلیت اجرای آن اطلاعی داریم و نه درآمدزایی و سوددهی آن؛ در حالی که بیزینس پلن زمانی نگارش و تدوین می گردد که این دو اصل مشخص شده باشد. و همچنین زمانی که تمامی بررسیها انجام شده و فقط مراحل اجرای کار و نقشه راه بطور جامع موردنیاز است تا خروجی کار را بتوان بصورت عملی تجربه کرد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.