مطالعات فرصت

مطالعات فرصت اولین گام در اجرای یک پروژه است که متشکل از دو بخش شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری می باشد. در طراحی آن براساس دو رویکرد عمل می شود:

در سطح کلان به مواردی از قبیل پتانسیل منطقه جغرافیایی، منابع موجود، تجزیه و تحلیل تقاضای کالا در بازار پرداخته می شود. علاوه بر این، نکاتی از قبیل قوانین مربوط به صنعت، وضعیت اقتصاد ملی، مشکلات صنعت و غیره باید موردمطالعه قرار گیرد. در بخش دیگر مطالعات فرصت، در سطح خرد به مواردی از قبیل پتانسیل سرمایه گذاران، موسسات مالی با توانایی مالی و کشش بازار محلی و غیره پرداخته می شود.

مطالعه فرصت

مطالعات فرصت چگونه انجام می شود؟

برای مطالعه فرصت ما به شناسایی فرصت های تجاری که از یک ایده تجاری ناشی می شوند می پردازیم. در این مرحله ما باید نشان دهیم ایده ما برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر. در این مطالعات باید کلیات فنی و قانونی کسب و کاررا مشخص کرد. خطرات و فرصت های واقعی یک پروژه هم باید دقیق شناسایی و ارزیابی شوند. نمایش همه سناریوهای خوش بینانه یا بدبینانه به ما کمک می کند تا دید بهتری نسبت به کسب و کار پیدا کنیم. با پیدا کردن بموقع راه حل مشکلات احتمالی که می توانند روی پروژه تأثیر بگذارند، می توانید فرصت موفقیت در کسب و کارتان را افزایش دهید.

مطالعات فرصت را کی انجام دهیم؟

بعد از مرحله ایده پردازی کسب و کار، نوبت به مرحله مطالعات فرصت می رسد. همانطور که گفته شد، در این مرحله به بررسی دقیق تر ولی کلی ایده می پردازیم. بعد ازاین مرحله نوبت به مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) می رسد. در مرحله مطالعه امکان سنجی، تحقیقات خیلی دقیق تر و جزئی تر از مطالعات فرصت انجام می شود. بعد از مرحله امکان سنجی به تدوین طرح کسب و کار می پردازیم.