تحقیقات بازار

تحقیقات بازار را انجام دهید تا مشتری پیدا کنید

تحقیقات بازار برای اعتباربخشی و تکمیل ایده تجاری شما، رفتار مصرف کننده و روندهای اقتصادی را در هم می آمیزد.
درک رفتار مصرف کننده از همان ابتدا بسیار مهم است. تحقیقات بازار به شما امکان می دهد ریسک کسب و کارتان را کاهش دهید حتی زمانی که تجارت شما هنوز درخشش چندانی ندارد.

بازاریابی

برای درک بهتر فرصت ها و محدودیت های جلب مشتری، اطلاعات جمعیتی را جمع آوری کنید. این اطلاعات در دسته بندی سنی، جنسیتی، ثروت، خانواده، علایق یا هر چیز دیگری باشد که به تجارت شما مرتبط است.
سپس به این سوالات پاسخ دهید تا درک خوبی از بازار خود پیدا کنید.
تقاضا: آیا تقاضایی برای محصول یا خدمات شما وجود دارد؟
اندازه بازار: چند نفر به اجرای ایده شما علاقه مند هستند؟
شاخص های اقتصادی: دامنه درآمد و میزان اشتغال در این کسب و کار چقدر است؟
مکان: مشتریان شما کجا زندگی می کنند و تجارت شما به چه مکانهایی می تواند گسترش یابد؟
اشباع بازار: چند گزینه مشابه شما در حال حاضر برای مصرف کنندگان در دسترس است؟
قیمت گذاری: مشتریان بالقوه برای این گزینه ها چه هزینه ای پرداخت می کنند؟
شما می توانید تحقیقات بازار را با استفاده از منابع موجود انجام دهید یا می توانید خودتان تحقیق کنید و مستقیماً داخل جامعه مصرف کنندگان شوید تا داده های دقیقتری را بدست آورید.
منابع موجود می توانند در وقت و انرژی شما صرفه جویی کنند اما ممکن است این اطلاعات به اندازه کافی دلخواه مخاطبان شما نباشد اما می توان از آن برای پاسخ به بعضی سوالات عمومی و قابل اندازه گیری استفاده کنید، مانند روند کسب و کار موردنظرتان، جمعیت، میزان عرضه و تقاضای فعلی و …
اینکه شما شخصا از مصرف کنندگانتان تحقیق کنید می تواند درک متفاوتی برای شما داشته باشد و اینگونه تحقیق مستقیم و میدانی می تواند زمانبر و پرهزینه باشد اما در دقت و اعتباربخشی به مطالعاتتان بسیار تاثیر می گذارد.
چند روش وجود دارد که می توانید برای انجام تحقیقات مستقیم و میدانی از آنها استفاده کنید:
نظرسنجی، پرسشنامه، گروه بندی جمعیتی، مصاحبه
اگر قصد دارید یکی از روشهای بالا را انتخاب کنید، برای راهنمایی بیشتر در مورد روش مناسب برای کسب و کار کوچک شما، می توانید از مشاوره کسب و کار گروه بیزینس پلنت کمک بگیرید.
برای یافتن مزیت بازار از تحلیل رقابتی استفاده کنید
تجزیه و تحلیل رقابتی به شما کمک می کند از کسب و کارهای رقابتی دیگر یاد بگیرید که چگونه مشتریان بالقوه را به بالفعل تبدیل کنید. این کلیدی برای تعیین یک برتری رقابتی است که درآمد پایداری برای شما ایجاد می کند. تجزیه و تحلیل رقابتی شما باید قدرت شما را براساس خط تولید یا ارائه خدمات در بخش موردنظرتان در بازار مشخص کند.
مولفه های زیر را باید در فضای رقابتی ارزیابی کنید:
سهم بازار
نقاط قوت و ضعف
فرصت ورود شما به بازار
اهمیت بازار هدف شما برای رقبا
بررسی موانع ورود به بازار
رقبای غیرمستقیم یا ثانویه که ممکن است در موفقیت شما تأثیر بگذارند
ممکن است چندین کسب و کار مختلف برای خدمت و فعالیت در همان بازاری که شما هدف قرار داده اید رقابت کنند، از این رو باید بسیار دقیق و جامع، تحلیل رقبا را انجام داد؛ عوامل مهمی که باید در نظر گرفت شامل سطح رقابت، میزان تهدید رقبا یا خدمات جدید و تأثیر عرضه کنندگان و مشتریان بر قیمت است.